dr hab. Marcin Rzepka

dr hab. Marcin Rzepka

Slawista i orientalista, pracownik Instytutu Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania sytuują się w nurcie global Christianity. Zajmuje się rozwojem pentekostalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie, a także historią misji protestanckich oraz przekładów Biblii na języki irańskie. Jest autorem wielu artykułów oraz książek, w tym: „Prayer and Protest. The Protestant Communities in Revolutionary Iran”, „Apostołowie nowoczesności. Protestantyzm w Iranie w okresie autorytarnej modernizacji”, „Konfesyjność przekładu, Kulturowa historia kurdyjskich przekładów Biblii”.