Pentekostalne

Seminarium Teologiczne

Rekrutacja zakończona!

007715 stycznia została uruchomiona rekrutacja do nauki w Pentekostalnym Seminarium Teologicznym.

Rozpoczynamy od dwuipółletniego kursu: Wprowadzenie do teologii i służby.

Kurs składa się z 10 modułów.

Zaliczenie każdego modułu obejmuje:

  • udział w 13 godzinach wykładowych,
  • przeczytanie podręcznika,
  • zaliczenie egzaminu,
  • inne zadania wyznaczone przez danego wykładowcę (np. napisanie krótkiej pracy pisemnej).

Zjazdy odbywają się raz na kwartał.

Zajęcia, za wyjątkiem pierwszego zjazdu, odbywać się będą w piątek (11:00-17:00)  i sobotę (9:00-17:00) w siedzibie KJCH w Krakowie, ul. Golikówka 12.

Koszt jednego zjazdu – 200 zł plus cena podręcznika.

W ramach kursu trzeba też będzie wziąć udział w jednych zajęciach Szkoły Służby. (Szkoła Służby to uzupełniające zjazdy, na których doświadczeni praktycy wykładają różne aspekty służby).

program zajęć

1. Poradnictwo chrześcijańskie

2. Przegląd Starego Testamentu

3. List do Rzymian (wprowadzenie do listów Pawłowych)

4. Fundamenty wiary

5. Małżeństwo i rodzina

6. Rozwój charakteru chrześcijańskiego

7. Nauka o Duchu Świętym (Pneumatologia)

8. Przegląd Nowego Testamentu

9. Ewangelizacja i czynienie uczniami

10. Nauka o Kościele (Eklezjologia)

10-11 marca 2023

16-17 czerwca 2023

13-14 października 2023

1-2 grudnia 2023

23-24 luty 2024

10-11 maj 2024

20-21 września 2024

6-7 grudnia 2024

luty/marzec 2025

maj 2025

Co zrobić żeby zacząć naukę w PST?

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny (on-line)
  2. Wpłać opłatę rekrutacyjną (50 zł) na konto PST nr:
         97160011981742209800000001
  3. Poczekaj na kontakt z biura PST

W ramach nauki w PST otrzymasz

13 godzin wykładowych z danego tematu

20% zniżki na zakup książki, która będzie lekturą uzupełniającą do każdego tematu

egzamin

dyplom końcowy

Kolejny – czwarty zjazd PST odbędzie się 10-11 maja 2024

Temat: „Rozwój chareakteu chrześcijańskiego”

Wykładowca: Andzrej Mytych

Jest również możliwość uczestniczenia w zajęciach PST jako wolny słuchacz.
Rejestracja na piąte zajęcia jako wolny słuchacz

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji lub problemy z wypełnieniem formularza, skontaktuj się z naszym Biurem:

email: biuro@pst.edu.pl

Czym jest pst?

Pentekostalne

Nawiązując do ruchu pentekostalnego z początków XX w. kładziemy nacisk na osobiste przeżywanie wiary oraz służbę darami Ducha Świętego, który od Dnia Pięćdziesiątnicy odgrywa kluczową rolę w życiu rodzącego się Kościoła aż do dziś.

SEMINARIUM

Seminarium

Stawiamy na nauczanie oparte na czynnym uczestnictwie studentów, którzy samodzielnie pogłębiają zdobytą wiedzę, a także stosują ją w praktyce.

SEMINARIUM

Teologiczne

Studiujemy teologię rozumianą jako wiedzę o żywym Bogu, człowieku, objawieniu, wierze i zasadach moralnych w oparciu o Pismo Święte jako jedyne źródło prawdziwego Bożego objawienia.

NASZE MOTTO

PRAWDA ZWYCIĘŻY!

Dla kogo jest PST?

Dla przyszłych pastorów, misjonarzy, liderów Kościoła

Dla każdego, kto chce urzeczywistniać praktycznie Królestwo Boga na ziemi

Dla każdego, kto chce czynnie służyć Kościołowi

Program PST jest dla Ciebie!

Jeżeli chcesz zostać wyposażony (wiedza, mądrość i umiejętności), by służyć Kościołowi

AKTUALNOŚCI

Kurs: wprowadzenie do teologii i służby

Przegląd Starego Testamentu

 

 

 Nauka o Duchu Świętym (Pneumatologia)

 

 

Fundamenty wiary

 

 

Małżeństwo i rodzina

 

 

Nauka o Kościele (Eklezjologia)

Przegląd Nowego Testamentu

 

 

Ewangelizacja i czynienie uczniami

 

 

List do Rzymian (wprowadzenie do listów Apostoła Pawła)

 

Rozwój charakteru chrześcijańskiego

 

 

Poradnictwo chrześcijańskie

Nasz program

został opracowany z myślą o Tobie. Oto kilka wybranych zagadnień:

Przegląd Nowego Testamentu

Pneumatologia i dary Ducha Świętego

List do Rzymian

Przeznaczenie Kościoła

Wprowadzenie do chrześcijańskiego poradnictwa

Obok zajęć w PST słuchacze będą mogli zdobywać doświadczenia praktyczne. Naszym pragnieniem jest, aby wiedza i umiejętności uzyskane podczas zajęć mogły być stosowane w lokalnych miejscach służby. PST będzie umożliwiać odbywanie praktyk w różnych obszarach służby.

Kontakt z nami

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana naszym Seminarium, lub masz inne pytania – nie wahaj się – czekamy na Ciebie.