dr Dominik Tomczyk

dr Dominik Tomczyk

wykładowca w PST

Doktor teologii w zakresie teologii biblijnej. Praca doktorska o tytule: Ho apostolos a to charisma w Corpus Paulinum, obroniona na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2020).

Obszary badań naukowych: pojęcie apostolatu i charyzmatów w Listach Pawła, zagadnienia pentekostalizmu, pieniądze i bogactwo w Biblii.

Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii biblijnej i charyzmatycznego pentekostalizmu.

Wykładowca teologii biblijnej i Nowego Testamentu w Pentekostalnym Seminarium Teologicznym w Krakowie.