Poniżej przedstawiamy informacje o opłatach obowiązujących dla pierwszych 10 kursów w Pentekostalnym Seminarium Teologicznym:

-opłata rejestracyjna – 50 zł.
-opłata za każdy kurs  – 200 zł.

W cenie kursu uwzględnione jest:
– 13 godzin wykładowych z danego tematu
– 20% zniżki na zakup książki, która będzie lekturą uzupełniającą do każdego tematu
– egzamin
– dyplom końcowy